Privacyverklaring

Voor het gebruik van onze diensten, zoals het inschrijven voor deelname, het aanvragen van toegangskaarten, beursartikelen e.d. en het gebruik maken van de online functionaliteiten, vragen wij u gegevens in te vullen.
De gegevens die u daarbij aan ons verstrekt, gebruikt Hicle Events (Holcus Buiten BV) voor de uitvoering van de door u geselecteerde producten of diensten. Wij kunnen uw gegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te houden van onze andere activiteiten, producten en diensten. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven tenzij hier uitdrukkelijk melding van wordt gemaakt en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hicle Events bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Hicle Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de nieuwsbrief:
Naam + e-mailadres

Voor het inschrijven:
NAW gegevens
Bedrijfsnaam
btw-nummer
E-mailadres
Telefoonnummer

Voor de nominatie van de fiets- en wandelroute:
NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

  • het afhandelen uw inschrijving
  • het afhandelen van betalingen
  • verzenden van onze nieuwsbrief
  • om goederen af te leveren
  • voor het bevestigen van nominaties
  • Hicle Events analyseert uw gedrag op de website om deze te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Klikgedrag

Hicle Events verzamelt via haar websites algemene bezoekersgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Hicle Events maakt gebruik van van Google Analytics Cookies. Met Google is een bewerkingsovereenkomst afgesloten: gegevens worden verzameld maar niet met Google gedeeld. Er wordt geen volledig IP-adres getrackt. Wel verzamelen wij informatie voor van het meten van bezoekersaantallen. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel geval te herleiden zijn naar een persoon.

Social-mediacookies

Social-mediacookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp te tonen. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst, zijn bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, What’s App en Facebook.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser. Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Recht van verzet

Als u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Hicle Events, dan kunt u ons dit laten weten via: Hicle Events, Weesperstraat 118-Q, 1112 AP Diemen, of per e-mail of telefonisch +31 20 2805544.

Inzage, corrigeren of verwijderen van gegevens of andere vragen

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail met uw gegevens aan . Of doe dit per post naar: Hicle Events, Weesperstraat 118-Q, 1112 AP Diemen. U kunt hierbij ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Hicle Events zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op een verzoek reageren.

Uw persoonsgegevens kunt u ook inzien, corrigeren of verwijderen via uw account. 

Veranderingen

Hicle Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.