Disclaimer

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

Hicle Events (Holcus Buiten BV) behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holcus Buiten BV, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit voor het bijhouden van statistieken en het analyseren van bezoekersgedrag. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u in uw browser de optie 'Cookies van websites accepteren' uit te schakelen. Indien u cookies accepteert, zullen zij over het algemeen gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u deze voor die tijd zelf verwijdert.