Privacyverklaring

Voor het gebruik van onze diensten, zoals het inschrijven voor deelname, het aanvragen van toegangskaarten, beursartikelen e.d. en het gebruik maken van de online functionaliteiten, vragen wij u gegevens in te vullen.
De gegevens die u daarbij aan ons verstrekt gebruikt Holcus Buiten BV voor de uitvoering van de door u geselecteerde producten of diensten. Wij kunnen uw gegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te houden van onze andere activiteiten, producten en diensten. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven tenzij hier uitdrukkelijk melding van wordt gemaakt en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Holcus Buiten BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Holcus Buiten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het inschrijven:

  • naw-gegevens
  • bedrijfsnaam
  • btw-nummer
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Afbeeldingen:

Op onze beurzen lopen fotografen rond. Wij proberen u zo min mogelijk op beeld te krijgen. Desondanks kan het gebeuren dat u uzelf terugziet op deze website. Ziet u dat u op een foto staat en heeft u hier bezwaar tegen, meld dit aan ons en wij zullen de afbeelding(en) zo spoedig mogelijk verwijderen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
  • het afhandelen uw inschrijving
  • het verzenden van inloggegevens
  • het afhandelen van betalingen
  • om goederen af te leveren
  • Holcus Buiten BV analyseert uw gedrag op de website om deze te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Derde partijen

In het kader van de uitvoering van haar diensten kan Holcus Buiten BV uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van de beurzen, zoals leveranciers van facilitaire diensten.

Klikgedrag

Holcus Buiten BV verzamelt via haar websites algemene bezoekersgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Holcus Buiten BV maakt gebruik van van Google Analytics Cookies. Met Google is een bewerkingsovereenkomst afgesloten: Gegevens worden verzameld maar niet met Google gedeeld. Er wordt geen volledig IP adres getrackt. Wel verzamelen wij informatie voor van het meten van bezoekersaantallen. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel geval te herleiden zijn naar een persoon.

Social-mediacookies

Social-mediacookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp te tonen. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, What’s App en Facebook.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Recht van verzet

Als u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Holcus Buiten BV, dan kunt u ons dit laten weten via: Holcus Buiten BV, Weesperstraat 118-Q, 1112 AP Diemen, of per e-mail aan info@hicle-events.com

Inzage, corrigeren of verwijderen van gegevens of andere vragen

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail met uw gegevens aan info@hicle-events.com Of doe dit per post naar: Holcus Buiten BV, Weesperstraat 118-Q, 1112 AP Diemen. U kunt hierbij ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Fiets en Wandelbeurs zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op een verzoek reageren.

Uw persoonsgegevens kunt u ook inzien, corrigeren of verwijderen via uw account.

Veranderingen

Holcus Buiten BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

Voor het correct functioneren van deze website, plaatsen wij cookies in uw browser.