an own stand at E-bike Xperience

Eigen standbouw

De uitstraling en herkenbaarheid van uw bedrijf staat voorop. Wat is er dan beter zelf voor een stand te zorgen? Met een eigen stand die u zelf bouwt of laat bouwen door derden, betaalt u enkel het vloeroppervlak. De minimumafname op E-bike Xperience is 9 m² voor stands in de omgeving van het parcours zonder demofietsen, en 15 m² voor stands direct aan het parcours met demofietsen. 

Standruimte nabij het parcours

  • minimumafname eilandstand: 6x6 meter
  • minimumafname kopstand: 3x6 meter
  • minimumafname hoekstand: 3x3 meter

Standruimte aan het parcours

Een pop-uptent met tapijt en verlichting voldoet als standbouw. Bij afname van standruimte aan het parcours ontvangt u 1 meter over de hele breedte gratis. Deze ruimte kunt u gebruiken om uw fietsen uit te geven/te parkeren. De testfietsen waarop niet gereden wordt, dienen altijd in uw afgenomen omgeving te staan. Ten gunste van het open karakter van het event verzoeken wij u om uw stand aan zoveel mogelijk zijden toegankelijk te houden voor het publiek. Heeft u geen eigen stand? Onze standbouwer maakt graag een standontwerp op maat.

Standontwerp

Als organisatie voorkomen wij graag problemen. Zoals blinde wanden op plaatsen waar uw buren misschien bezwaar tegen hebben of bouwhoogtes die conflicten kunnen oproepen. Graag ontvangen wij daarom vooraf uw standontwerp, uiterlijk op 19 december.

Extra's

Meubilair, tapijt, parkeerkaarten etc. kunt u bestellen via de webwinkel van de Jaarbeurs.
Deze zal medio november opengaan. U kunt dan een account aanmaken en uw bestellingen plaatsen.

Diverse extra toegangsbewijzen kunt u bestellen via 'Mijn events'.


Bouwhoogte stands

 

Hal 2:
Maximaal 4,60 meter in de gehele hal.
In Hal 2 is geen rigging mogelijk.

Hal 4:
Maximaal 7,00 meter in de gehele hal.